52607824_1788606554576928_5902971238799638528_n 

 

 

 

info@passievoorglans.nl

 

 

 

06 – 1983 8624

 

 

 

PASSIE maakt glansverschil op locatie bij de klant heden tot en met 1 juni.

 

 

 

 

52605845_1795251017245815_56608124227813376_n 

 

Passie voor glans verwerkt persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf verstrekt. Passie voor glans bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is om doelen te realiseren waarvoor gegevens zijn bedoeld. Passie voor glans verkoopt gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Passie voor glans neemt de bescherming van gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang of ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Als u het idee heeft dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzigingen van misbruik, neem dan contact op via info@passievoorglans.nl

Kvk Zwolle 59621516