Hoe krijg je het ijs veilig van de ramen?

KRASSEN, KRASSEN, KRASSEN

Op een zondagmiddag zat mijn jongste zoon intensief te tekenen aan de keukentafel. Nou ja, krassen is eigenlijk een beter woord. Zei ik áán de tafel? Laten we maar zeggen erin. Het geschraap van de potloden klonk bijna als een krijtje op een schoolbord en ging bij mij door merg en been. Misschien reageerde ik zo gevoelig op het geluid, omdat ik onwillekeurig dacht aan de V40 waarvan ik een dag tevoren de krassen uit de ruiten verwijderde. Daar zaten er nogal wat in, doordat de eigenaar met teveel kracht een ijskrabber gehanteerd had. Of het feit dat hij aan bodybuilding deed daar misschien iets aan bijgedroeg kan ik niet met zekerheid zeggen. De krabber is waarschijnlijk ook enigszins beschadigd geweest.

Ik zeg: krabben doe je alleen bij jeuk! ‘Maar’, zul je misschien denken, ‘hoe krijg ik het ijs dan van de ramen?’ Met geduld. Als je geen krassen wilt, laat dan eerst de motor draaien of de standkachel – indien aanwezig – het werk doen. Zonodig help je met de rubberen kant van de krabber het restant voorzichtig te verwijderen. Iets warmte maakt vaak al een heleboel los. Voorkomen is ook hier beter dan genezen.   

In ieder geval trof ik een blijde eigenaar na het behandelen van de ramen. Ik beloofde hem van tevoren een betere ijskrabber zodra hij de V40 kwam halen. Damage control, als hij dan toch zonodig moest krabben. Daarnaast kreeg hij ongevraagd een aantal nuttige tips. Ik dacht niet dat mijn verhaal echt aankwam, maar vlak voor hij wegreed met zijn krasvrije auto duwde hij me nog een enveloppe in de handen. Toen hij weg was, maakte ik die open. Krasloten! Grapjas…

( Column #16 | Volvodrive Magazine | nr. 58 / 2020 )