Privacybeleid


Passie voor Glans verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van de diensten en/of omdat u deze gegevens zelf verstrekt. Passie voor glans bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig om doelen te realiseren waarvoor gegevens zijn bedoeld. Passie voor Glans verkoopt gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Passie voor Glans neemt de bescherming van gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang of ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Als u het idee heeft dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik zijn, neem dan contact op.